เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย มุ่งเน้นแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ช่วยเหลือและรักษาสัตว์ที่ถูกทิ้ง ถูกทำร้าย ประสบอุบัติเหตุ ควบคู่ไปกับการผลักดันกฏหมายและนโยบายอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เพื่อสร้างสังคมที่ปราศจากสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน

“เดอะวอยซ์” คือตัวแทนเสียงของสรรพสัตว์ ที่ไม่สามารถส่งเสียงสื่อสารเพื่อตัวเองได้ หากคุณเปิดใจรับฟัง “เสียงจากเรา” จึงจะมีความหมาย

หาบ้านให้น้องหมา แมว หาบ้านให้น้องหมา แมว

ประเภทสัตว์: หมา

เพศ: ตัวผู้

โลเคชั่น:กรุงเทพมหานคร

ประเภทสัตว์: แมว

เพศ: ตัวเมีย

โลเคชั่น:กรุงเทพมหานคร

ประเภทสัตว์: หมา

เพศ: ตัวเมีย

โลเคชั่น:ภูเก็ต

ประเภทสัตว์: หมา

เพศ: ตัวเมีย

โลเคชั่น:กรุงเทพมหานคร

ประเภทสัตว์: หมา

เพศ: ตัวผู้

โลเคชั่น:กรุงเทพมหานคร