เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้น...เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 “คุณเก๋ ชลลดา” ได้ออกมาเคลื่อนไหว ช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ไม่มีทั้งที่พึ่งและพักพิงในช่วงนั้น และได้เล็งเห็นถึงปัญหาสัตว์จรจัดที่ควรช่วยกันแก้ไข และผลักดันสวัสดิภาพสัตว์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน จึงได้ก่อตั้งโครงการ “เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) ขึ้นในปี พ.ศ. 2555 และดำเนินงานเรื่อยมาจนเกิดเป็น มูลนิธิเดอะวอยซ์ เสียงจากเราในปี 2556 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ยากไร้ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น เป้าหมายหลักของมูลนิธิฯ
								พัฒนาคุณภาพชีวิต และผลักดันสวัสดิภาพสัตว์ยากไร้ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

  • เพื่อช่วยเหลือและรักษาสัตว์จรจัดที่ได้รับอุบัติเหตุ ถูกทำร้าย หรือสัตว์ที่ถูกทิ้ง รวมถึงจัดหาผู้รับอุปการะใหม่
  • เพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านการทำหมัน และเป็นการลดประชากรสัตว์จรอย่างยั่งยืน
  • เพื่อแนะแนวทาง และเป็นตัวอย่างในการช่วยเหลือสัตว์ให้แก่บุคคลทั่วไป ให้สามารถเข้าใจและพร้อมช่วยเหลือได้ด้วยตนเอง
  • เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์แก่เยาวชน และเสริมสร้างเรื่องความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงในสังคมทั่วไป

ภารกิจของมูลนิธิ

สนับสนุนภาครัฐ

การควบคุมประชากรสัตว์จรจัดและช่วยเหลือสังคม

-เพื่อควบคุมประชากรสัตว์จรจัดในพื้นที่ชุมชน

-เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำหมันอย่างยั่งยืน จากอุบัตเหตุ, การทำร้าย จนถึงพิการ

การช่วยเหลือและการสนับสนุน

-เพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ได้รับบาดเจ็บ

-การสนับสนุนกลุ่ม บ้านพักพิงที่ให้ความดูแล

-สัตว์จรจัดภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ จนสิ้นอายุขัย

การให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เยาวชนและสังคม

-ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี
-จัดกิจกรรมอาสาเยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก
-จัดกิจกรรมอาสาสังคมเพื่อสร้างจิตสำนึก
-ด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง

SOCIALIZATION SUSTAINABLE

จะมีส่วนร่วมกับมูลนิธิได้อย่างไรบ้าง?

บุคคล

  • แชร์เรื่องราวต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ
  • ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค หรือสิ่งของจำเป็น
  • อุปถัมภ์เคสต่าง ๆ

องค์กร

  • สนับสนุน บริจาคเงินโดยตรงผ่านโครงการต่าง ๆ
  • ร่วมทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสัตว์และสังคม เช่น ทำหมัน ฉีดวัคซีน