มูลนิธิเดอะวอยซ์
ก่อตั้งเมื่อปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

เราดูแลเหล่าสัตว์จรจัด
มาแล้วกว่า 515 เคส

จำแนกได้ดังนี้

6
4
1
497
3
4