มูลนิธิเดอะวอยซ์
ก่อตั้งเมื่อปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

เราดูแลเหล่าสัตว์จรจัด
มาแล้วกว่า 500 เคส

จำแนกได้ดังนี้

43
4
1
447
2
3