มูลนิธิเดอะวอยซ์
ก่อตั้งเมื่อปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

เราดูแลเหล่าสัตว์จรจัด
มาแล้วกว่า 813 เคส

จำแนกได้ดังนี้

56
4
46
537
3
167