มูลนิธิเดอะวอยซ์
ก่อตั้งเมื่อปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

เราดูแลเหล่าสัตว์จรจัด
มาแล้วกว่า 831 เคส

จำแนกได้ดังนี้

56
15
47
537
3
173