โครงการสี่ขาฝ่าโควิด

มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) 

ขอร่วมสนับสนุนอาหารสัตว์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่ประสบปัญหาจากภัยโควิด นอกจากนี้เรายังขอเป็นกระบอกเสียงในการรับบริจาคอาหารสัตว์ หรือ ทุนทรัพย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและสัตว์เลี้ยงต่อไป

หมายเหตุ : เงื่อนไขการรับบริจาคอาหารสัตว์เป็นไปตามข้อกำหนดของทางมูลนิธิฯ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ประสบภัยในครั้งนี้ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะจัดสรรได้ 

โดยผู้ที่สนใจจะ "บริจาคอาหาร" หรือ ติดต่อ "ขอรับบริจาคอาหาร" สามารถติดต่อมาได้ผ่านช่องทาง ไลน์แอด @thevoicecenter 

 

สร้างเมื่อ 22/09/2021