การทำหมันมีความสำคัญอย่างไร ?

การทำหมันมีความสำคัญอย่างไร ?
การทำหมันให้สุนัขและแมว เป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบถาวรที่มีประสิทธิภาพสูง โดยนอกจากจะช่วยในเรื่องของการลดประชากรสัตว์แล้ว การทำหมันยังมีประโยชน์อีกหลายด้าน

แต่ก็ยังคงมีความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการคุมกำเนิดสัตว์อีกประเภทหนึ่ง คือ การฉีดยาคุมกำเนิด ซึ่งเป็นวิธีที่มูลนิธิฯ ไม่สนับสนุน 

เพราะอาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคร้ายแรงในสุนัขและแมว และอาจส่งผลร้าย จนทำให้เสียชีวิตได้

ดังนั้น มูลนิธิฯ ขอร่วมรณรงค์ให้เจ้าของสุนัขและแมวเลือกวิธีการทำหมัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าทั้งตัวคุณเอง และสัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะ 

 

 

สร้างเมื่อ 22/09/2021