โครงการอุ้มรัก

 “โครงการอุ้มรัก” คือ โครงการ อุปถัมถ์ ชีวิตสัตว์ยากไร้ที่มูลนิธิฯช่วยเหลือมาโดยไม่ต้องรับไปเลี้ยงเองที่บ้าน ด้วยการบริจาคเงินเดือนล่ะ 600 บาท ผ่านการตัดบัตรเครดิตให้น้องที่ท่านอุปการะ ❤️??? 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line official @thevoicecenter 

สร้างเมื่อ 10/04/2020